Oromiyaatti omishni midhaanii kuntaala miliyoona 182 sassaabame

OBN Gurraandhala 03, 2012 – Oromiyaatti omishni midhaanii kuntaala miliyoona 182 sassaabame.

Oromiyaatti bara omishaa 2011tti omishaaleen midhaanii akaakuu adda addaa kuntaalli miliyoona 182 sassaabamuusaa Biiroon Qonnaafi Qabeenya Uumamaa Oromiyaa beeksise.

Hogganaan Biirichaa Obbo Dhaabaa Dabalee omisha bara kanaa ilaalchisuun ibsa har’a miidiyaaleef kennaniin akka jedhanitti, omisha bara kanaatiin kuntaala miliyoona 186 walitti qabuuf karoorfame keessaa midhaan kuntaala miliyoona 182 walitti qabuun karoora qabame dhibbantaa 98 milkeessuun danda’ameera.

Milkaa’ina kanaafis hoggantoonni mootummaa sadarkaa adda addaarratti argaman, ogeessonnii qonnaa, hojjettooni seektara garagaara tumsa olaanaa taasisuusaaniis himaniiru.

Kana malees dhiyeessiifi ittifayyadamni xaa’oo, sanyii filatamaa, keemikaala ilbiisootaafi leecalloowwan qonnaa kan bara darberraa fooyya’aa ta’uu Obbo Dhaabaan himanii, milkaa’inni argamees kan bara darberra midhaan kuntaala miliyoona 15n caalmaa agarsiisuusaa eeraniiru jechuun Dhaabbata Pireesii Itiyoophiyaatu gabaase.

Facebook Comments