Warshaan ujummoo sibiilaa Oromiyaa ALI’tti bara 2003 Birrii miiliyoona 260’n magaalaa Sulultaatti ijaaramee hojii eegale.

Warshaan ujummoo sibiilaa Oromiyaa ALI'tti bara 2003 Birrii miiliyoona 260’n magaalaa Sulultaatti ijaaramee hojii eegale.

 

 

 

OBN Gur 03,2012- Warshaan Ujummoo Sibiilaa Oromiyaa rakkoo sharafaa isa mudatu jalaa bahuuf oomishasaa biyyoota alaatti erguuf hojjetaa akka jiru beeksise.

Warshaan ujummoo sibiilaa Oromiyaa ALI’tti bara 2003 Birrii miiliyoona 260’n magaalaa Sulultaatti ijaaramee hojii eegale.

Hojiin warshaa kanaa oogummaa fi muuxannoo waan barbaaduuf kan jalqaba lammiileen alaa irra hojjetaa turan;
Yeroo ammaa lammilee biyya keessaan dhuunfatamaa jiraachuu,Hoji Gaggeessaan warshichaa,Obbo Urgeessaa Tarreessaa himan.

Warshaan kun biyyattii keessatti ujummoo sibiilaa oomishuun kan jalqabaa yoo ta’u ujummoo bal’inni isaanii inchii 3 hanga 24 ta’e 600 humna guyyaatti oomishuu qaba jedhame.

Erga warshaan kun hundaa’e ujummoon sibiilaa bishaan dhugaatii fi biroof diriiru akka biyyatti warshaa kanarraa dhihaata.

Kunis rakkoo hedduu salphiseera jedhan, hoji gaggeessaan warshichaa, Obbo Urgeessaan.

Kaappitaalli warshaa kanaas yeroo ammaa birrii biiliyoona 1tti siquun himameera.

Caalmaan hojjechuuf sharafni alaa danqaa itti ta’uu eeruun, hanqina kana jalaa bahuufis oomishasaanii biyyoota alaatti erguuf hojjetaa akka jiran dubbatan.

Warshaa kana keessatti namoonni 170 ol carraa hojii argataniiru.Taaddalaa Iddoosaatu gabaase.

Facebook Comments