Biiroon Dhimma Dubartootaa, Daa’imanii fi Dargaggootaa Oromiyaa deeggarsa kenne.

Biiroon Dhimma Dubartootaa, Daa'imanii fi Dargaggootaa Oromiyaa deeggarsa kenne.

 

 

OBN Bit.19,2012- Biiroon Dhimma Dubartootaa, Daa’imanii fi Dargaggootaa Oromiyaa, tatamsa’ina Vaayirasii koronaa ittisuuf lammiilee Nannoo Somaalee irraa buqqa’anii Magaala Sulultaa qubataniif deeggarsa meeshaalee qulqulinaa Birrii kuma dhibba 1’tti tilmaamamu deeggaran.

Hoggantuun Biiroo Dhimma dubartootaa, daa’immanii fi Dargaggootaa Oromiyaa Aadee Munaa Ahimad, yeroon kun yeroo kamuu caalaa kan lammii keenya bira dhabbanudha jedhan.

Tatamsa’ina vaayirasii koranaa kana ittisuuf hojiin hojjetamu cimee itti fufan jedhan. Hayimaanot Kibabaatu gabaaste.

Facebook Comments