Godina Iluu Abbaa Booritti hojjattoonni seektaraalee Godinichaafi Yuunvaarsiitii Mattuu dhukkuba koroonaavaayirasii ofirraa ittisuuf harka dhiqachuun qulqullina isaanii eeggachaa jiraachuu himan

Dhukkubni koroonaavaayirasii biyyoota addunyaaf yaaddoo ta`e erga babal`achuun isaa dhaga’amee as barumsi hubannoo adda addaa waa’ee koroonaavaayirasii ogeeyyiniifi miidiyaaleen kennamaa jira.

 

Mootummaan Itiyoophiyaas erga dhukkubni koroonaavaayirasii biyyakeessa galuun isaa mirkanaa’e as dhukkubni kun akka hin babal`anneef tarkaanfii ittisaa gara garaa fudhachaa jira.

Hojjattoonni seektaraalee mootummaa Godina Iluu Abbaa Booriifi Yuunvaarsiitii Mattuu dhukkuba kana ofirraa ittisuuf akkaatuma hubannoo arganneen meeshaalee qulqullina adda addaa waajjiraalee keessatti qopheeffachuun qulqullina ofii fi maamila keenyaa eeggachaa jira jedhu.

Hospitaala Riferaalaa Kaarlii Mattuu keessattis namni gara hospitaalichaaseenu hundi harka isaa akka qulqulleeffatuufi hubannoo waa’ee vaayiresichaa akka argatanuuf hojii hojjatamaa jiruun cinatti dhukkuba kana yaaluufis qophiin godhamuu Meedikaalli Daayreektarri Hospitaala Kaarlii Mattuu Dr Baddiluu Yimeer himaniiru.

Yuunvaarsiitii Mattuu keessattis akkaatuma Ministeerri Barnootaa kallattii kaa’een koreewwan gara garaa hundeessuun loojistikiiwwan gara garaa dhiyeessuuf hojiitti galamuu Yuunvaarsiitii Mattuutti Pireezidaantiin Itti aanaa Qorannoofi Tajaajila Hawaasaa Gargaaraa Pirofeeseraa Tsaggaayee Barkeessaa himaniiru jechuun Bafiqaaduu Mokannin gabaaseera.

Facebook Comments