Itiyoophiyaan Waggoota sadiin booda Qamadiin akka of dandeessu himame.

Itiyoophiyaan Waggoota sadiin booda Qamadiin akka of dandeessu himame.

 

 

OBN-Bit-11,2012-Itiyoophiyaan Waggoota sadiin booda Qamadiin akka of dandeessu himame.

Itiyoophiyaan Waggoota sadiin booda Qamadiin biyyaa keessatti Oomishuun akka of dandeessuuf hojjetama jiraachuu,Ministeerri Qonnaa beeksise.

Akka EBC’n gabaasetti Itiyoophiyaatti nyaataaf qamadiin kuntaala mil.65-70tu  barbaachisa.

Qamadiin omishamaa jiru ammoo  Kuntaalamiil  50-55 qofa akka ta’e Ministeera Qonnaatti Daarektarri Generaalaa Eksteeshinii Qonnaa Obbo Girmaamee Gaaromaa himan.

Waggoota shantama darbaniif Itiyoophiyaan qamadii biyyaa alaarraa  galchaa akka turte.

Oomisha qamadii naannoo baddaa fi baddaa daareettii daanga’ee turus hojii hojjetameen  Waabii Shabalee, Naannoo Somaalee, Naannoo Affaar fi  Yaa’a Awaashitti  hojiin qorannoo yaalii qoratamaa ture jedhan.

Yaalii Qorannoo qoratameen iddoo hundatti omisha qamadii omishuun akka danda’amu mirkanaa’eera.

Waggaa dhufuu kaasee bakka qoratame kanneenitti qamadii facaasuun  eegalame.

Sanyiin qamadii omisha Naannolee gammoojjiif ta’anis baayyifamanii akka raabsaman Obbo Garmaameen himan.

Facebook Comments