Ittisa vaayirasii koroonatiif odeeffannoo sirrii argachuu fi of’eeggannoo barbaachisu gochuutu fala jedhan jiraattonni Harargee Dhihaa

Odeeffannoo hinmalleen walburjaajeessuunis dhaabbachuu qaba. Of’eeggannoo barbaachisu gochuutu fala jedhan jiraattonni Gandoota Aanaalee Harargee Dhihaa.

Baadiyyaafi magaalaatti hojiin hubannoo tatamsa’ina vaayirasii ittisuurratti xiyyeeffate hojjetamaa jira.

.Meedikaalli Daayreektara Hospitaala Ciroo dooktar Abdulaziiz Nuuree shakkiifi mallattoon vaayirasii kanaa naannoo kanatti mul’achuu baatuus yoo shakkine bakka turtii addaa Hospitaala Cirootti qopheessineerra jedhan.

Namoonni odeeffannoo hinmalleen burjaaja’uu hinqaban, odeeffannoo sirriitiin of’eeggannoo barbaachisu taasisuutu fala.

Hojigaggeessaan Hospitaala Ciroo obbo Aliyyii Abraahim hojii hubannoo cimsuufi shakkinaan iddoo turtii addaatti mijeesineerra jedhan.

Itti gaafatamaan Waajjira Eegumsa Fayyaa Godina Harargee Dhihaa obbo Ammaddiin Mohaammad gandoota aanaalee Godina Harargee Dhihaatti hojiin hubannoo ittisa vaarirasii koroonaarratti sadarkaa hundattuu hojjetamaatii jira jedhan.

Bulchaan Godina Harargee Dhihaa obbo Abduramaan Abdallaa hojii ittisa vaayirasii koroonaatiif hojjetamaa jiraniif ummataafi qaamolee sadarkaan jiranii waliin tumsa gama hundaatuu taasifama jedhan. Mohaammad Usmaantu gabaase.

Facebook Comments