Qonnaan bultoonni Godina Gujii Lixaa Aanaa Abbayya misooma jallisii irraa bu’aa gaarii argachaa jira jedhan

Qonnaan bultoonni hojii misooma jallisii irraa bu’aan argachaa jirru jireenya keenya hundee irraa jijjiiraa waan dhufeef bara kanas fayyadamummaa keenya daran dabaluuf yeroo ammaa kana xiyyeeffannoon hojjecha jiraachuu dubbatan.

Oomisha keenya kan bara darbee caalaa dachaan dabaluufis teeknooloojiin fayyadamnee hojjechaa jira jedhan.

Aanichaatti qonnaan bultoonni misooma jallisii irratti bobba’anii heektaara 2250 irratti hojjechaa jirachuu bara kana hojii misoomaa jallisii irraa bu’aa gaarii argachuuf rayyaan hojjechaa jiraachuu Ittigaafatamaan Itti Aanaa Waajjira Qonnaafi Qabeenya Uumamaa Aanaa Abbayya Obbo Darajjee Alamaayoo himan.

Ariif Ahimaditu gabaase.

Facebook Comments