Tattamsa’ina vaayirasii Koronaa too’achuuf hubannoo hawaasaa irratti hojjachaa jiraachuu Hospitaalli Referaalaa fi Barsiisummaa Asallaa beeksise.

OBN Bit. 12,2012- Tattamsa’ina vaayirasii Koronaa too’achuuf hubannoo hawaasaa irratti hojjachaa jiraachuu Hospitaalli Referaalaa fi Barsiisummaa Asallaa beeksise.

Hawaasni Magaalaa Asallaatis hubannoon akka magaalattitti isaaniif kennamaa jiru gaarii tahuu himaniiru.

Dhibeen Vaayirasii Koroonaa COVID-19 biyya keenyatti eerga muldhatee asi, magaalichatti,  dhaabbilee fi namoonni dhimmicha irratti hubannoo qaban hawaasaaf hubannoo kennuurratti argamu.

Haaluma kanaan Yuunivarsiitii Arsiitti Hospitaalli Referaalaa fi Barsiisummaa Asallaa  tattamsa’ina vaayiraii kanaa too’achuuf hawaasaaf hubannoo kennaa jiraachuu Daayreektarri Meedikaalaa hospitaalichaa Dr. Namoo Amboo himaniru.

Namoonni dhibee Koroonaa kanaan shakkamanii yoo kan dhufanis taate iddoo itti turtii fi ogeessota isaan keessmmeessan ramadamuus himaniru.

Barattoonni yuunivarsiitichaas vaayirasii kanaaf akka hin saaxilamneef doormii isaanii akka turan taasifameera.

Ogeessonni dhimma dhibee vaayirasii Koroonaa kana irratti akka hojjataniif ramadamanis hawaasa isaanii tattamsa’ina dhibee kanaatiif akka hin saaxilamneef hubannoo kennaafii jiraachuus himan Dr Namoon.

Hawaasni Magaalaa Asallaa tatamsa’inna dhibee vaayirasii irratti hubannoon kennamaafii jiru gaarii tahuu himaniru. Nageessoo Galchuutu gabaase.

Facebook Comments