Weerara vaayirasii koronaarratti hubannoo hawaasni qabu caalmatti guddisuuf xiyyeeffannoon hojjetamuu qaba jedhame.

Weerara vaayirasii koronaarratti hubannoo hawaasni qabu caalmatti guddisuuf xiyyeeffannoon hojjetamuu qaba jedhame.

 

OBN Bit 19,2012: Weerara vaayirasii koronaarratti hubannoo hawaasni qabu caalmatti guddisuuf xiyyeeffannoon hojjetamuu akka qabu ogeeyyonni fayyaa Godina Baalee hospitaala waliigalaa Roobee dhaaman.

Manguddootaa fi Abbootiin Amantaa garaagaras hawaasni rakkoo fayyaa weerara vaayirasichaan osoo hin saaxilamiin dursanii ofii fi maatiisaanii eeguu akka qaban waamicha dhiyeessaniiru.

Iddoowwan tokko tokkottis ciini jiraachuu kan himan manguddootaa fi Abbootiin amantaa kunneen, gorsaa fi qajeelfamootaa mootummaan darbu hojirraa oolchuu dhabuun balaa keessaa hin baaneef kan nama saaxilu ta’uu beeknee of-eeguu qabnas jedhan.

Godinaalee Baalee lamaanittuu hanga ragaan kun qindaa’eetti namni weerara vaayirasichaaf saaxlame akka hin jirree himameera.

Hospitaala Dalloomannaatti garuu, shakkamaan tokko jiraachuu, itti gaafatamaan Itti aanaa Waajjira Eegumsa Fayyaa Godina Baalee,Obbo Dassaalenyi Tujubaa bilbilaan OBN’itti himaniiru jechuun Abdulrazzaaq Muhammaditu gabaase

Facebook Comments