Buufatni Konkolaataa Magaalaa Amboo Birrii Miiliyoona 100 caaluun hojjetamaa ture xumuramee har’a eebbifama.

Buufatni Konkolaataa Magaalaa Amboo Birrii Miiliyoona 100 caaluun hojjetamaa ture xumuramee har'a eebbifama.

 

OBN Ebla 17,2012-Buufatni Konkolaataa Magaalaa Amboo Birrii Miiliyoona 100 caaluun hojjetamaa ture xumuramee har’a eebbifama.

Buufanni konkolaataa kun kaaremetira Iskuweerii kuma 20 irratti ijaarame konkolaattoota 700 guyyaatti keessummeessuu danda’a jedhameera.

Imaltoota kuma kudhaniif tajaajila kennuu danda’as jedhameera.

Odeeffannoon Abbaa Taayitaa Geejjiba Oromiyaarraa argame akka mul’isutti Buufanni konkolaataa kun gamoowwan daldalaa qabuu irraa ji’atti galii Birrii kuma 100 fi kuma 50 maddisiisuun of bulchuu danda’a jechuun Hayilagabreel Guddataa gabaaseera.

Facebook Comments