Federshiiniin Waldaa Hojii Gamtaa Qonna Oromiyaa qoricha aramaa,ilbisootaa fi waagii Birrii Bil.1.3’n qonnaa bulaaf bitee dhiyeessuu beeksise.

Federshiiniin Waldaa Hojii Gamtaa Qonna Oromiyaa qoricha aramaa,ilbisootaa fi waagii Birrii Bil.1.3'n qonnaa bulaaf bitee dhiyeessuu beeksise.

 

OBN Ebla 19,2012- Federshiiniin Waldaa Hojii Gamtaa Qonna Oromiyaa qoricha aramaa,ilbisootaa fi waagii Birrii Bil.1.3’n qonnaa bulaaf bitee dhiyeessuu beeksise.

Federeshiniichi rakkoon dhiyeessii kemikaalaa akka hin mudanneef hojjechaa jiraachuu, Itti Aanaan Ejensichaa, Obbo Alamaayyoo Tashoome ibsan.

Keemikaalli farra aramaa,farra ilbisootaa fi farra waagii kun Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa irraa liqii Birrii bil.1.3 argameen bituun waldaalee qonnaaf rabsaa jiraachuu, Obbo Alamaayyoon himaniiru

Akkaataa itti fayyadamasaarratti qonnaan bulaaf hubannoon kennamaa jira jedhameera.Madda:- Biiroo Dhimmoota Kominikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa.

Facebook Comments