Godina Baaleetti Qonna Arfaasaaf xiyyeeffannaan kennamee hojjetamaa jra.

Godina Baaleetti Qonna Arfaasaaf xiyyeeffannaan kennamee hojjetamaa jra.

 

OBN Ebla 17,12-Sababa weerara tatamsa’ina vaayirasii koronaatiin hanqina midhaan nyaataa mudachuu malu hambisuuf qonna arfaasaa  xiyyeeffannoon kennamee hojjatamaa jira jedhe, waajjirri Qonnaa fi qabeenya uumamaa Godina Baalee.

Godinichaatti qonna Arfaasaan  lafti hektaarri kuma dhibba tokkoo fi kuma 93 qophaa’ee,keessaa lafati hektaara kuma 95 ol midhaan gosa garaagaraatin misoomuu Itti gaafatamaan waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa Godinichaa, Obbo Aliyyi Mohammad himan.

Calla guddiftuu akkaakuu garaagaraa  fi sanyiin filatamaan kuntaala kuma dhibba 2 fi kuma 29 qophii qonna arfaasaatiif qophaa’uusaas  himameera.

Weerara awwaannisaan soda qonnaan bultoonni qabaniifis maloota ammayyaa fi biifaa keemikaalaatin miidhaa akka hin geessine hojjatamaa jiras jedhameera.

Qonnaan bultoonni Godina Baalee Aanaa Sinaanaa facaasaarratti argaman, vaayirasii koronaaf akka hin saaxilamne of-eeggannoo gochaa, soda vaayirasichaan hanqinni omishaa akka hin mudanneef qonnarratti xiyyeeffannoo kennanii hojjetaa akka jiran himan.

Qonnaan bultoonni kunneen,qonna arfaasaa kanaan omisha gaarii argachuuf qophii lafaarraa eegalee paakejii qonnaa guututti fayyadamaa jiraachus kan dubbatan.

Hoji-geggeessan Yuuniyeenii Sikkoo-Mandoo Obbo Mitikkuu Tashoomaa, calla guddiftuuwwan akaakuu garaagaraa kuntaala kuma dhibba 5 fi kuma 45 Karooran qabame keessaa kuntaala kumni dhibba 1 fi 75 mootummaan dhiyaachuu himaniiru.

Kanneen keessaa kuntaalli kuma dhibba 1 fi kumni 64 qonnaan bulootaf raabsameera jedhan.

Rakkoo dhiyeessii xaa’oo akaakuu tokko tokkoorratti qonnaan bultoonni kaasan furuufis hojjetamaa jiraachuu himan.Abdulrazzaaq Muhammaditu gabaase

Facebook Comments