Godina Booranaa Magaalaa Yaa’a Bal’ootti dureessi tokko namoota harka qalleeyyiif Birrii kuma 300 ol arjooman.

Godina Booranaa Magaalaa Yaa'a Bal'ootti dureessi tokko namoota harka qalleeyyiif Birrii kuma 300 ol arjooman.

 

 

 

OBN Ebla 17,2012- Godina Booranaa Magaalaa Yaa’a Bal’ootti dureessi tokko namoota harka qalleeyyiif Birrii kuma 300 ol arjooman.

Abbaan Qabeenyaa Mana Barnoota Gudmoornigii Akkaadaamii ObboHuqqaa Garsee lammileen harka qalleeyyii sababa COVID 19 akka hin miidhamneef meeshaalee Birrii kuma 300 olitti tlmaamamu arjooman.

Deeggarsa kenname kunis nyaata namoota harka qalleeyyii fi kaffaltii barattootaa baatii lamaati jedhame. Namoonni deeggarsi taasifameefis waan argatanitti akka gammadan himuun abbaa qabeenyaa isaaniif kenne galateeffatan

Abbaan qabeenyaa kun deeggarsa kana cimsanii akka itti fufan himan.Guyyoo Jilootu gabaaseera.

Facebook Comments