Godina Booranaatti Vaayirasii Koroonaa ittisuuf hojiin tola ooltummaa cimaa jira jedhame.

Godina Booranaatti Vaayirasii Koroonaa ittisuuf hojiin tola ooltummaa cimaa jira jedhame.

 

OBN Bit. 24, 2012- Godina Booranaatti Vaayirasii Koroonaa ittisuuf hojiin tola ooltummaa cimaa jira jedhame.

Hubannoon ummataas daraan akka dabaluuf dargaggoonni gumaachi eegalan gaariidha jedhame.

Aanaalee daangaarra jiran irattis haala too’annoo fi ittisa weerara Vaayirasii koranaarratti of eegannoo cimaadhaan hojjeetamaa jira jedhame.

Ammas hubannoo hawwasa horsisee bulaa daraan cimsuuf Waajjirri Eegumsa Fayyaa godinichaa qaamoolee adda adda waliin hojii hojjeechuu eegale cimsee kan itti fufu tahu himeera.

Facebook Comments