Meeshaalee Ittisa Vaayirasii Koronaa oolu giddugala Ittisa korannoo Magaalaa Naqamteef Arjoomame.

Meeshaalee Ittisa Vaayirasii Koronaa oolu giddugala Ittisa korannoo Magaalaa Naqamteef Arjoomame.

 

 

OBN Bit.24,2012- Waldaan ogeeyyii Fayyaa Dhuunfaa Magaalaa Naqamteefi Godina Wallagga Bahaa Meeshaalee Ittisa Vaayirasii Koronaa oolu giddugala Ittisa korannoo Magaalaa Naqamteef Arjoome.

Dura ta’an Waldichaa obbo Biraanuu Dirribaa waldaan ogeeyyii Fayyaa Dhuunfaa Magaalaa Naqamteefi Godina Wallagga Bahaa guyyaa tatamsa’inni vaayirasii Koronaa dhagaa’amee eegalee bakka hojii isaatii ummata dadammaqisaa akka turee fi Baanaris hojjechisee bakka adda addaati maxxansee ummata ittiin barsiisaa tureera jedhan.

Guyyaa hari’aa immoo meeshaalee Ittisa Vaayiresichaaf oolan birrii 100,000 n bite dhiyeesseera jedhan.

Miseensonni waldicha tokko tokko kana dura hojii hubannoo uumuu hojjechaa akkuma ture, Fuuldurattis hanga weerarri Koronaa kun dhaabatutti aarsaa barbaachisu kaffallee Ummata keenya dhibee kanarraa baraaruuf ni hojjennas jedhan.

Akka Magaalaa Naqamteetti dhibee kana ittisuuf yoo hojjetamaa jiraate illee dhimmi waliirraa fagaachuu ‘social distancing ‘ karaa Bulchiinsa Magaalaa Naqamtee xiyyeeffannoo argachuu akka qabu dubbatan.

Kantiibaan Bulchiinsa Magaalaa Naqamtee obbo Bariisoo Tamasgeen deggarsa Waldichi taasiseef galateeffataniiru.

Wandimmuu Kabbadaatu gabaase.

Facebook Comments