“Pirojektoonni daandiin magaalaa Mattuutti hojjatamaa jiran rakkoo keenya nuuf furaa jiru” Jiraattonni Magaalichaa.

"Pirojektoonni daandiin magaalaa Mattuutti hojjatamaa jiran rakkoo keenya nuuf furaa jiru" Jiraattonni Magaalichaa.

 

 

OBN Ebla 17,2012- “Pirojektoonni daandiin magaalaa Mattuutti hojjatamaa jiran rakkoo keenya nuuf furaa jiru” Jiraattonni Magaalichaa.

Pirojektiin Daandii magaalattitti Birii miil. 19 oliin hojjatamaa turan karki 90 xumuramuu, Bulchiinsi Magaalaa Mattuu himeera.

Magaalaa Mattuutti pirojektoonni bu’uuraalee misoomaa heddutu hojjatamaa jiru;kanneen keessaa

Misoomni bajata Baankii Addunyaa , bulchiinsa Magaalaarraa walumatti Birrii miil.19 fi kuma 500’n hojjetamaa jiru isa tokko.

Magaalichatti sadarkaa daandii ol guddisuu ,haaraa saaquu,daandiiwwan kobilii fi suphaan hojjetamaa jiru jedhameera.

Hojiileen misoomawwan bu’uuraa magaalicha keessatti hojjetamaa jiran kunneen rakkoolee gama kanaan qaban furaa akka jiru jiraattonni magaalaa Mattuu OBN dubbise himaniiru.

Carraa hojiillee akka uume himaniiru; Daandiileen kunneen qulqullina barbaadamuun hojjetamuusaarratti garuu shakkii qabna jedhan.

Hoji gaggeessaan mana Qopheessaa Magaalaa Mattuu Obbo Kaasahuun Guddataa akka jedhanitti pirojektiiwwan magaalattii keessatti hojjatamaa jiran Carraan Hojii namoota 500 oliif umeera.

Porijektiiwwan ariitii fi qulqullinaan akka raawwataman hordoffii cimaa taasifaa jira kan jedhan ammoo Kantiibaa Magaalaa Mattuu, Obbo Qalbeessaa Toleeraa.

Hojiileen Misoomaa kunneen magaalaa Mattuutti hojjetamaa jiran kunneenHoji raawwachiistota magaalattiifi Godinaa akkasumsa bakka bu’oota mana maree magaalattiin daawwatameera.Addunyaa Tusaatu gabaase.

Facebook Comments