Rakkoo dinagdee Qoonnaan Bulaa fooyyessuuf hojjetaa jira jedhame.

Rakkoo dinagdee Qoonnaan Bulaa fooyyessuuf hojjetaa jira jedhame.

 

OBN Ebla 17,2012- “Sabboonummaan Oromoo hojii qabatamaan akka ifu rakkoo uummata keenyaa hiikuun akka ta’uu qabu hojiileen misoomaa gurguddaa hojjetaa jiru” Pir.Naannoo Oromiyaa, Obbo Shimallis Abdiisaa.

Dadabarsi Paampii Jallisii 2,160 waldaalee iajaarsa Bishaan jallisiistiif bakka Pireezdaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa,Obbo Shimallis Abdiisaa argamanitti guyyaa har’aa qonnaan bultootaafi horsiis bultootaaf mooraa Waajjira Pirezidaantii MNO’tti gaggeeffameera.

Naannoo Oromiyaatti qonnaan bulaan hirkattummaa roobaa jalaa akka ba’uuf jallisii karaa sadii akka misoomsu hojjetaamaa jira isaanis;Jallisii gurguddaa , Jallisii xixiqqaa fi paampiin misoomaa akka jiru Pirzedanti Shimallis himaniiru.

Naannicha keessatti lafa heektaara kuma 100 fi kuma 26 irratti hojiin misooma jallisii gaggeeffamaa jiras jedhan.

Paampiiwwan jallisii kunneen sakandii tokkotti bishaan liitira 16 darbachuu kan danda’an yoo ta’u,Paampiiwwan Jallisii kunneen tokkoon isaanii lafa heektaara 10 -16 misoomsuu danda’u jedhameera,

Paampiiwwan Jallisii kunneen Godinaalee Oromiyaa 21’f kan qoodamu ta’uu himameera.

Hojii Qonnaa hirkattummaa roobaa jalaa baasuuf Mootummaan Naannoo Oromiyaa Birrii Bil.15 caaluun Pirojaktoota Misooma Jallisii gara garaa hojjetamaa akka jiru himameera.

Facebook Comments