Bulchiinsa Magaala Sulultaatti Dhàabbanni Inshuraansii Fayyaa Hàwaasaa hundeeffamuun tajaajila kennuu eegale

Bulchiinsa Magaalaa Sulultaatti walgahiin hundeeffama Inshuraansii Fayyaa Hàwaasaa Bulchiinsa Magaala Sulultaa gaggeeffamaa jira.

Waltajjicha haasaan Kan banana Kantiibaa Magaalaa Sulultaa fi walitti qabaan Boordii Inshuraansii Fayyaa Hàwaasaa Bulchiinsa Magaala Sulultaa,Obbo Salamoon Abbabaa , hawaasni Fayyaa qabeessi Milkaa’ina guddina biyaatiif murteessaa ta’uu ibsuun, akka magaalaattis dhaabbanni kun hundeeffamuun isaa keessattuu ummanni harka qalleeyyiitiif faayidaa olaanaa qabaachuu himan.

Bulchiinsi magaalichaa harka qalleeyyii abbaa warraa kuma 1f kanfaltii Inshuraansii kanfaluun miseensa gochuu ibsaniiru.

Waltajjicharratti inshuraansii fayyaa hàwaasaa hundeessuuf hojii hojjetame ilaalchisuun ,gabaasa dhiyaateen abbootii warraa kuma 7 fi 336 miseensa inshuraansii gochuuf karoorfamee abbootiin warraa kuma 4fi548 miseensa ta’aniiru.

Tajaajilichi bufata fayyaa irraa kaasee hanga hospitaalaatti kan kennamu yoo ta,u, bufataalee Fayyaa 2 fi hospitaaloota 7 waliin walgalteen mallattaa’uu ibsamera.

Girmaa Hundeetu gabaase.

Facebook Comments