Mootummaan Naannoo Oromiyiaa Sagantaa Duula Arjooma Dhiigaa labseera

Pireezdaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa dabalatee hoogansi olaanoon naannichaa guyyaa har’aa mooraa Waajjira Pireezdaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaatti dhiiga arjoomaniiru.

Yeromaa kanatti Pireezdaantii Mootummaa Naannoo Oromoiyaa ibsa miidiyaaf kennaniin ajandaan guddaan yeroo ammaa dhukkuba vaayresii koronaa ta’uu irraa kan ka’e haadholiin da’uumsarratti argamaniifi namoonni sababa balaa umaamaa fi namtolcheetin miidhamaa jiran gargaaruuf dhiiga arjoomun murteessaadha jedhan.

Akka Naannoo Oromiyaatti guyyaa har’aa irraa eegalee duulli arjooma dhiiga kan itti fufu ta’uu ibsuun hooggansi Naannoo Oromiyaa ofiifis hirmaachuun uummanni arjooma dhiiga kennuun lubbuu namootaa haabaraaru jechuun waamicha dabarsaniiru.

Waajjira Dhimmoota Koominikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaarraa odeefanne.

Facebook Comments