Qamadii kilasteriidhaan oomishuudhaan isa alaa galchinu bakka buusuuf humna qabna jedhan Ministirri Muummee Doktar Abiyyi Ahimad

Naannoo Oromiyaa Aanaa Jiddaatti lafti hektaarri 2800 kilasteriidhaan jallisiitti fayyadamuudhaan qotame bu’aa abdachiisaa argamsiiseera jedhan.

Kun kan argisiisu sadarkaa biyyaatti haala kanaan oomishtummaa keenya yoo guddifne qamadii alaa galchuun seenaa ta’ee hafas jedhaniiru Doktar Abiyyi.

Haaluma walfakkaatuun hojiin horii gabbisuu dargaggoota Aanaa Jiddaatiin hojjetamaa jirus kan abdii namatti horuudha jedhaniiru.

Qonnaan bultoonni biyya keenyatti argaman hundi kan lafa xinnoo irratti hojjetaa jiran, deeggarsi barbaachisu taasifameefii humna isaanii kana akka cimsatanan jajjabeessas jedhaniiru ergaa fuula feesbuukii isaaniin dabarsaniin.

Facebook Comments