Godina Buunnoo Beddelleetti sagantaan tajaajila lammummaa Gannaa eegalame

Sagantichi sadarkaa godinaatti Aanaa Gachii mana jireenyaa aadde Makkaa Sirnaa suphuun, uffata halkanii, firaashiifi meeshaalee mana keessaa arjoomuun eegalameera.

Mana jireenyaa aadde Makkaatti argamuun saganticha kan eegalchiisan Bulchaan Godinichaa Obbo Shaafii Huseen Godinichatti sagantaa tajaajila lammummaa Gannaatiin mana jireenyaa harka qalleeyyoota 149 ijaaruufi suphuuf karoorfamuu himaniiru.

Sagantaa kanaan Birrii miiliyoona 1.5 walitti qabuun harka qalleeyyii deeggaruuf karoorfamuu kan dubbatan Bulchaan Godinichaa Obbo Shaafii Huseen dhiiga yuuniitii 436 sassaabuuf, biqiltuu miiliyoona 8 dhaabuuf, daandii Km. Kuma 15, Riqaalee 98fi daree dabalataa 150 ijaaruuf akka karoorfames himaniiru.

Itti Gaafatamtuun Waajjira Dhimma Dubartoota, Daa’immanii fi Dargaggootaa Godinichaa aadde Badriyyaa Mahaammad sagantaa tajaajila lammummaa Gannaa kana irratti dargaggootni Kuma dhibba 2 oli akka hirmaatan himaniiru.

Wandimmaagany Asaffaatu gabaase.

Facebook Comments