Yuunivarsiitiin Bulee Horaa sagantaa kenna tajaajila lammummaatiin harka qalleeyyiifi qaama miidhamtootaaf deeggarsa midhaan nyaataa taasise

Yuunivarsiitiin Bulee Horaa sagantaa kenna tajaajila lammummaatiin harka qalleeyyiifi qaama miidhamtootaaf deeggarsa midhaan nyaataa taasise.

Yunivarsiitiin Bulee Horaa sagantaa tajaajila lammummaa itti fufuun hawaasa harka qalleeyyiifi qaama miidhamtoota Magaalaa Bulee Horaatiif deeggarsa taasisee jira.

Daayrektoreetiin Daayirektara Tajaajila Hawaasaa Yunivarsiitii Bulee Horaa obbo Daani’eel Duubaa sagantaa tajaajila lammummaa marsaa 2ffaatiin deeggarsi midhaan nyaataa, mi’eessituu fi zayitaa walumatti kg 9000(kuma sagal) namoota 211f kan taasifame yoo tahu midhaan kunis Birrii kuma 200 fi kuma 79 fi 959n bitamee kennameera jedhan.

Pireezidaantiin Yunivarsiitii Bulee Horaa Dr. Caalaa Waataa hawaasa harka qalleeyyii deeggaruu qofa osoo hintaane yunivarsiticha keessatti hojii dhaabbii hintaane hojjachiisuun akka of danda’an gochaa turreerra; ammaan duuballe itti fufna jedhan.

Itti aantuun kantiibaa magaalaa Bulee Horaa aadde Tigisti Gammadee deeggarsa Yunivarsiitiin Bulee Horaa qaama miidhamtootaa fi harka qalleeyyii deeggaruusaaniitiif galateeffachuun keessattu namoota qaama miidhamtoota ta’an dhaabbiin of dandeessisuuf waldaan gurmeessaa jirra jedhan.

Waaree Iyyoobitu gabaase.

Facebook Comments