Biiroon Qonnaafi qabeenya uumamaa Oromiyaa qamadii alaa galu hanbisuuf hojjechaan jira jedhe.

Biiroon Qonnaafi qabeenya uumamaa Oromiyaa qamadii alaa galu hanbisuuf hojjechaan jira jedhe.

 

 

 

OBN Sad.11,2013-Biiroon Qonnaafi qabeenya uumamaa Oromiyaa qamadii alaa galu hanbisuuf bona kana qamadii Jallisiin omishuuf hojjechaan jira jedhe.

Naannichatti bara kana marsaa lamaan lafa heektaara kuma 300 irratti qamadii facaasuuf karoorfameera.

Marsaa jalqabaan lafa heektaara kuma160;marsaa 2ffaan ammoo heekraara 170 irratti qamadii facaasuuf hojjetamaa jira jedhameera.

Misooma jallisii kanaaf sanyii filatamaa kuntaala kuma 252,Xaa’oo ammoo kuntaala kuma 500 raabsuuf karoorfamuusaa Hogganaan Biiroo Qonnaa fi qabeenya Uumamaa Oromiyaa Obbo Dhaabaa Dabalee himaniiru.

Gama biraan bara darbe qonna gannaatiin lafti heektaari miliyoona 6.2 qotamuu isaafi midhaan kuntaala miiliyoona 192 akka abdatamu himaniiru.

Omishni gahee yeroon akka walitti qabamu hojiin qindominaa hojetamaa akka jiru ibsameera.Malkaamuu Abdataatu gabaase.

Facebook Comments