Oduu Saay. fi Tekinoolojii

Hooggantoonni Paartii Badhaadhinaa Godina Gujii le Guutummaasaa...

Nootiiwwan Birrii haaraan gara hojiitti yeroo gala Guutummaasaa...

Haala qabatamaa jiru hunda bu’uura godhachuun imaa Guutummaasaa...

‘Sirna jabaa qabaachuun Oromoofi Oromummaa ceesisu Guutummaasaa...

Saffisaan jijjiiramuu Teekinoolojiifi Guddina Diinagdee Addunyaa.

Odeeffannoo, Barnootaafi Oduu Faayidaa guddinaaf jijjiirama Saayinsiif Teekinoolojii

Fri, Sep 18, 2020

Fri, Sep 18, 2020

Wed, Sep 09, 2020

Tue, Sep 08, 2020

Tue, Sep 08, 2020

Tue, Sep 08, 2020

Tue, Sep 08, 2020

Tue, Sep 08, 2020

3 days ago

3 days ago

2 weeks ago

2 weeks ago

2 weeks ago

2 weeks ago

2 weeks ago

2 weeks ago