Oduu Saay. fi Tekinoolojii

Manni maree Naajeeriyaa baajeta bara 2020 Niiraa b Guutummaasaa...

Dooniinn baqattoota feetee imalaa turte dhidhimuun Guutummaasaa...

Waldaan Instiitiyuutii Fayyaa Hawaasaa Idila Addun Guutummaasaa...

Daandiin Ispaaltii birrii biliyoona 6.1’n hojjetam Guutummaasaa...

Saffisaan jijjiiramuu Teekinoolojiifi Guddina Diinagdee Addunyaa.

Odeeffannoo, Barnootaafi Oduu Faayidaa guddinaaf jijjiirama Saayinsiif Teekinoolojii