Oduu Saay. fi Tekinoolojii

Taarifni  amma meeshaalee Ameerikaa irratti kaaham Guutummaasaa...

Doolaarri Ameerikaa kuma 65 fi dhibba 911 karaa se Guutummaasaa...

Dr. Abiyyi garas kan imalan pirezedaantii biyyitti Guutummaasaa...

Waltajjii kanarratti Pireezidaantiin Itti Aanaa MN Guutummaasaa...

Saffisaan jijjiiramuu Teekinoolojiifi Guddina Diinagdee Addunyaa.

Odeeffannoo, Barnootaafi Oduu Faayidaa guddinaaf jijjiirama Saayinsiif Teekinoolojii