Oromiyaa Biroodkastiingi Neetworki - OBN
OBN Tamsaasa Intarnaashinaalawaa!

Oduu Simbirtuu |

December 6, 2019

Manni maree Naajeeriyaa baajeta bara 2020 Niiraa b Guutummaasaa...

December 5, 2019

Dooniinn baqattoota feetee imalaa turte dhidhimuun Guutummaasaa...

December 5, 2019

Waldaan Instiitiyuutii Fayyaa Hawaasaa Idila Addun Guutummaasaa...

December 5, 2019

Daandiin Ispaaltii birrii biliyoona 6.1’n hojjetam Guutummaasaa...

What is happening around the World?

Hosted by Jemal Argo

International News, and Updates

Hosted by Jemal Argo

Siyaasa Idil Addunyaa.

Xiinxala Ogummaa Ogeessota Siyaasaa

Siyaasa

Xiinxala| Hayyootaa

Heloo Doktar ' Dhukkuba Narvii' Muddee 07, 2011

Inistaagiraamii irra jirra.

Suuraalee waytaawaa fi babbareedaa argachuuf @OBNOromia hordofaa.

TVn OBN Instaagraamii @OBNOromia jedhu irratti suraalee mimmidhaagoofi iddoowwan hawwata biyya keenyaa tahan kutaa biyyattii adda addaa keessaa walitti qabuudhan gadi lakkisaa jira. Kanaafuu, Eenyummeessaa Instaagraamii OBN OBNOromiyaa kana waliif hiraa firaaf hiriyyoota keessan affeeraa.

Inistaagiraamiirra Jirra!
Instagram has returned invalid data.