Oromiyaa Biroodkastiingi Neetworki - OBN
OBN Tamsaasa Intarnaashinaalawaa!

Oduu Simbirtuu |

September 21, 2020

Guyyaan Nageenyaa Idil-adduunyaa mata dure “Nageen Guutummaasaa...

September 18, 2020

Hooggantoonni Paartii Badhaadhinaa Godina Gujii le Guutummaasaa...

September 18, 2020

Nootiiwwan Birrii haaraan gara hojiitti yeroo gala Guutummaasaa...

September 8, 2020

Haala qabatamaa jiru hunda bu’uura godhachuun imaa Guutummaasaa...

What is happening around the World?

Hosted by Jemal Argo

International News, and Updates

Hosted by Jemal Argo

Siyaasa Idil Addunyaa.

Xiinxala Ogummaa Ogeessota Siyaasaa

Siyaasa

Xiinxala| Hayyootaa

Heloo Doktar ' Dhukkuba Narvii' Muddee 07, 2011

Inistaagiraamii irra jirra.

Suuraalee waytaawaa fi babbareedaa argachuuf @OBNOromia hordofaa.

TVn OBN Instaagraamii @OBNOromia jedhu irratti suraalee mimmidhaagoofi iddoowwan hawwata biyya keenyaa tahan kutaa biyyattii adda addaa keessaa walitti qabuudhan gadi lakkisaa jira. Kanaafuu, Eenyummeessaa Instaagraamii OBN OBNOromiyaa kana waliif hiraa firaaf hiriyyoota keessan affeeraa.

Inistaagiraamiirra Jirra!
Instagram did not return a 200.