OBN Horn of Africa

Facaatii Qophiilee  OBN Horn of Africa

Kibxata Ganama-12:00- 6:00  
12:00-12:15 Saagaa(interlude) D15
12:15-12:25 Sirboota D15
12:25-12:55 Ispoortiin Fayyaadhaaf D30
12:55-1:00 Sirba D 5
1:00-1:25 Odeefannoo Ispoortii D25
1:25-1::30 Ceesisaa fi Piroomoo D 10
1:30-2:00 Maaddii Ogeeyyotaa ID1ffaa D10
2:00-2:05 Sirba
2:05-2:20  Dhangaa Finfinnee(ID) 1ffaa D 60’
2:20-2:30 Sirba/Piromoo/beeksisa D10
2:30-2:55 Diraamaa Dungoo D25
2:55-3:00 Sirba D5
Oduu fi Sagntaa Afaan Amaaraa  
3:00-3:2O Oduu Afaan Amaaraa D 20
3:20-3:25 Sirba Afaan Amaaraa D 5
3:25-3:55 Ya Hizb Dimts D30
3:55-4:00 Sirba afaan Amaaraa D5
Oduu fi Sagntaa Afaan Inglizii  
4:00-4:20 English News D 20
4:20-4:30 Sirbaa/Ceesisa/ Piroomoo D10
4:30:-4:50 Talk To OBN  (ID) 1ffaa D 20
4:50-5:00 Sirba /piroomoo/ceesisa      D 10
Afaan Sumaalee  
5:00-5:10 Oduu Afaan Sumaalee D 25
5:10-5:30 Dargaggootaaf Afaan Sumaalee D5
5:30-6:00 Sagantaa Afaan Tigree-ID 2ffaa 1ffaa D30
Kibxata  Guyyaa   (6:00-12:00)  
6:00-6:20 Oduu Ispoortii D20

 

6:20-6:25 Saagaa/Piroomoo D5
6:25- 6:55 Keessa Deebii ID D15
6:55-7:00 Sirba D5
7:00-7:15 Oduu afaan Amaaraa D15
7:15-7:20 Sirba/beeksisa D5
7:20-8:00 Inqichuun D40
8:00-8:20 English News D20
8:20-8:25 Sirba /Piromoo D5
8:25 -8:45 OBN Tour D20
8:45-9:00 Sirbaa/saagaa/beeksisa/ piromoo D10
9:00-9:20 Oduu Afaaan Arabaa D20
9:20-9:40 Keessummaa Afaan Arabaatiin D 20
9:40-9:45 Ceesisaa/ piromoo D10
9:45-10:00                         Oromoo fi Oromiyaa ID 1ffaa D15
10:00-10:20 Oduu Afaan Kiswaalii D 20
10:20-10:40 Aadaa fi Ummata Afaan Kiswaaliitiin D20
10:40-10:45 Sirbaa/saagaa
10:45-11:00 Keessummaa Afaan Kiswaalii D 20
11:00-11:20 Oduu afaan Sumaale
11:20-11:25 Sirba fi piroomoo D20
11:25-11:55 Nagayaa fi Annan Hin Dhabiina A/Sumaaleetiin D30
11:55-12:00 Horsisee Bulaa Afaan Kiswaalii D5
Kibxata  Galgala(12:00-5:00)  
12-00-1:00 Kilaboota Keenyaa D60
1:00-1:30 Oduu Afaan Amaaraa D30
1:30-2:00 Zikra Hasaab D30
2:00-3:00 Oduu fi Sagantaa Afaan Tigree D 60
3:00-3:05 Sirba D5
3:05-3:30 Gola Oromiyaa ID 1ffaa D 25
3:30-3:40

 

Sirba/Piromoo/beeksisa D10
3:40-3:55 Gumaata ID D15
3:55-4:55 Abbaa Torbee ID D 60
4:55-5:00 Sirba D10
5:00-12:00 Tamsaasaa Irraa deebii kibxata
5:00-6:00 Oduu Afaan Sumaalee,Sirbaa fi Qophii nagayaa fi annan hin dhabiina D 60
6:00-7:00

 

 

 

Oduu Afaaan Arabaa,Sagantaalee keessummaa fi Oromoo fi Oromiyaa D60
7:00-8:00 Kilaboota keenya D 60
8:00-9:00 Oduu Afaan Kiswaalii,Sagantaalee Tuurizimii fi Horsisee Bulaa D 60
9:00-10:00 Oduu Afaan Amaaraa fi sagantaa Zikra Hassaab D60
10:00-11:00 English News  fi sagantaa’OBN Tour’ D 60
11:00-:12:00 Abbaa Torbee ID

 

 

D60

 

Facebook Comments