OBN Horn of Africa

Facaatii Qophiilee  OBN Horn of Africa

Kamiisa Ganama-12:00-6:00    
12:00-12:15 Saagaa/ceesisa/piroomoo D15
12:15-12:25 Sirboota D10
12:25-12:55 Ispoortiin Fayyaadhaaf D30
12:55-1:00 Sirba D5
1:00-1:20 Odeefannoo Ispoortii D 20
1:20-2:00 Faana Goototaa ID D10
2:00-2:20 Naatoo D 20{free}
2:20-2:45  Yaadan D10
2:45-2:55  Midhagina Umamaa D 20{free}
2:55-3:00 Sirba D10
3:00-3:20 Oduu Afaan Amaaraa D60
3:20-3:25 Sirba D 15
3:25-3:55 Oromiyaa ID D15
3:55-4:00 Sirba  
4:00-4:20 English News D 15
4:20-4:30 Sirba/ceesisa/piromoo D15
4:30-5:00 OBN Tour ID D 30
5:00-5:10 Oduu Afaan Sumaalee D 15
5:10-5:30 Horsisee Bulaa Afaan Sumaaleetiin D 30
5:30-6:00 Sagantaa Afaan Tigree D15
Kamisa Guyyaa-6:00- 12:00    
6:00-6:20 Oduu Ispoortii D60
6:20-6:25 Sirba  
6:25-6:55 Maddii Ogeeyyootaa D30
6:55-7:00 Sirba D5
7:00-7:25 Oduu Afaan Amaaraa D25
7:25-7:35 Sirba Afaan Amaaraa D10
7:35-7:55 Ka Bahiir Maadoo D20
7:55-8:00 Sirba D5
8:00-8:15 Oduu Afaan Inglizii D15
8:15-8:35 OBN Insighit D10
8:35-8:40 Sirba D30
8:40-9:00  Invest In Ethiopia D10
9:00-9:20 Oduu Afaan Arabaa D15
19:20-9:35 Gadaa Afaan Arabaatiin D10
9:35-9:40 Sirba Afaan Arabaa D40
9:40-9:55 Xiyyeefannaa Afaan Arabaa D15
9:55-10:00 Sirba D40
10:00- 10:20 Oduu Afaan Kiswaalii D20
10;20-10:40 Aadaa fi Ummataa ID D20
10:40-10:45 Sirba D5
10:45-11:00 Keessummaa Afaan Kiswaalii D15
11:00-11:25 Oduuu Afaan Sumaalee D25
11:25-11:30 Sirba D5
11:30-11:55 Yaadan Afaan Sumaalee D25
11:55-12:00 Sirba/piroomoo D5
Kamiisa Galgala- 12:00-5:00  
12:00-1:00 Daddaraaroo ID D60
1:00-1:25 Oduu Afaan Amaaraa D30
1:25-1;30 Sirba D5
1:30-2:00 Odaa Afaan Amaaraatiin D15
2:00-3:oo Oduu fi Sagantaa Afaan Tigree D 20
3:00-4:00 Malkaa Aartii D10
4:00-4:20 Komadii D 10
4:20-4:30 Sirba/ceesisa/beeksisa D10
4:30-5:00 Shubbisa Barsisuu D20{free}
Irraa deebi Guyyaa Kamisaa    
5:00-6:00 Oduu Afaan Sumaalee… D60
6:00-7:00 Oduu Afaan Arabaa D60
7:00-8:00 Daddaraaroo D60
8:00-9:00 Oduu Afaan Kiswaalii D10
9:00-10:00 Oduu Afaan Amaaraa 20
10:00-11:00 Oduu Afaan Inglizii D10
11:00-12:00 Malkaa Aartii D30
Facebook Comments