OBN Horn of Africa

Facaatii Qophiilee  OBN Horn of Africa

Sa’aatii Tamsaasaa Qabiyyee Tamsa’uu Turtii
Wiixaata Ganama   (12:00-6:00)  
12:00-12:15 Saagaa(interlude) D15
12:15-12:25 Sirboota D10
12:25-12:55 Ispoortiin Fayyaadhaaf D30
12:55-1:00 Sirba D 5
1:00-1:25 Odeefannoo Ispoortii D25
1:25-1::30 Ceesisaa fi Piroomoo D 10
1:30-1:50 Mijuu Ispoortii ID 1ffaa D30
1:50-2:00 Sirbaa/piromoo D 15
2:00-3:00  Malkaa Aartii(ID) 1ffaa D 60’
Oduu fi Sagntaa Afaan Amaaraa    
3:00-3:25 Oduu Afaan Amaaraa D 25
3:25-2:30 Sirba Afaan Amaaraa D 5
3:30-4:00 OBN Guzoo (ID) 1ffaa D30
Oduu fi Sagntaa Afaan Inglizii    
4:00-4:20 English News D 15
4:20-4:30 Sirbaa/Ceesisa/ D10
4:30:-4:50 Peack of The week (ID) 1ffaa D 20
4:50-5:00 Sirba /piroomoo/ceesisa      D 10
Oduu fi Sagantaa Afaan Sumaalee    
5:00-5:25 Peack of The Week Afaan Sumaalee D 25
5:25-5:30 Sirba  Afaan Sumaalee D5
Sagantaa Afaan Tigree    
5:30-6:00 Sagantaa Afaan Tigree(ID) 1ffaa D30
Wiixaata Guyyaa   (6:00-12:00)    
6:00-6:50 Ispoortii OBN D50

 

6:50-7:00 Saagaa/Sirbaa/Piroomoo D10
7:00- 7:15 Oduu Afaan Amaaraa D15
7:15-8:00 Ya Ethiopia Gatsooch D45
8:00-8:20 English News D20
8:20-8:30 Sirbaa/ceesisa D10
8:30-8:50 Talk To OBN D20
8:50-9:00 Sirbaa/saagaa/saagaa D10
9:00-9:20 Oduu Afaaan Arabaa D20
9:20-9:25 Piromoo/ceesisaa D 5
9:25-9:40 GadaaAfaan Arabaatiin D15
9:40-10:45 Sirba Afaan Arabaa D 5
10:45-10:00 Xiyyeefannaa Afaan Arabaa

 

D15
10:00-10:20 Oduu Afaan Kiswaalii D 20
10:20-10:25 Sirba fi piroomoo D5
10:25-10:40 Ispoortii  Aafaan Kiswaalii D15
10:40-11:00 Horsisee Bulaa Afaan Kiswaalii D20
11-00-11:25 Oduu Afaan Sumaalee D25
11:25-11:30 Sirba Afaan Sumaaleee D5
11:30-12:00 Qophii Ispoortii Afaan Sumaalee D30
Wixata Galgala(12:00-5:00)
12:00-1:00 Keessa Deebii ispoortii D 60
1:00-1:20 Oduu Afaan Amaaraa D20
1:20-2:00 Inqicuun D 40
2:00-2:20

 

Oduu Afaan Tigree D20
2:20-3:00 Sagantaa Afaan Tigree D 40
3:00-3:25 Imala Gaazeexeessaa D 25
3:25-3:35 Sirba D10
3:35-3:55 Qaroomina Kuush IDffaa D25
3:55-:4:55 Damma Daamuu IDffaa D 60
4:55-5:00 Sirba D 10
5:00-12:00 Tamsaasaa Irraa deebii wixata  
5:00-6:00 Oduu Afaan Sumaalee,Sirbaa fi Qophii Ispoortii Afaan Sumaalee D60
6:00-7:00 Oduu Afaaan Arabaa,Sagantaalee Gadaa fi Xiyyeefannaa D60
7:00-8:00 Ispoortii OBN D 60
8:00-9:00 Oduu Afaan Kiswaalii,Sagantaalee Tuurizimii fi Horsisee Bulaa D 60
9:00-10:00 Oduu Afaan Amaaraa fi sagantaa ya Itiyoophiyaa Gatsooch D60
10:00-11:00 English News  fi sagantaa’Talk To OBN’. D 60
11:00-:12:00 Damma  Daamuu

 

 

 

D60
Facebook Comments